På gång

  • 6/1 Bussresa till Arbogadansen kl 12.15 vid Stångebro bussgarage.
  • 13/1 Midvinterdansen kl 13.00 – 15.30 P A1 A2, 16.00 – 19.00 B35 M B35 P