Avgifter

Medlemsavgift är 200 kr per person och år.
Aktivitetsavgift betalas terminsvis när du går en kurs.
Obs ! Aktivitetsavgiften har höjts.
Vuxen 400 kr, ungdom upp till 26 år 150 kr.
Alla ska betala medlemsavgift. Detta bland annat för att det ingår en försäkring i denna. Du får även tidningen Squareinfo.

När du är medlem i föreningen behöver du endast betala en aktivitetsavgift oavsett hur många aktiviteter du deltar i.

Är du ny medlem ber vi att du fyller i ditt namn, personnummer och aktivitet (ex. basic, mainstream, plusdans,A1 dans) på inbetalningsblanketten eller internetbanken.
Vill du av någon anledning bara vara passiv medlem något år anger du detta.

Vårterminens avgift samt medlemsavgift ska vara betald senast 1/3.
Höstterminens avgift ska vara betald senast 1/10.

Inbetalning sker på bankgiro : 767-2785.
Organisationsnummer : 802459-9725

Betalning per danstillfälle: 50 kr, förutom måndagar: 40kr