Välkommen till squaredansklubben Blue Ribbon Squares i Linköping

  • 24/5 kl 19.00 – 21.00 Extra dans A2.
    Caller : Bo Nilsö
  • 4-6/6 Convention 2016 i campushallen, Linköping.