Välkommen till squaredansklubben Blue Ribbon Squares i Linköping

  • Prova-på squaredans 11/9, 18/9 och 25/9 kl 18.00 – 20.00
  • 7/8 kl 17.00 – 20.00 Sommardans. Dansbanan i gamla Linköping
    Caller : Bo Nilsö. Nivå : B M B P
  • 14/8 kl 17.00 – 20.00 Sommardans. Dansbanan i gamla Linköping
    Caller : Peter Johansson. Nivå : B M B P