Kontakt

Vill du/ni ha squaredansuppvisning eller ”prova-på” ?
Kontakta oss på : info(at)blueribbonsquares.se (at)=@ pga spam.

Styrelsen 2019

Ordförande : Carina Boberg Lürén
Sekreterare : Christer Klangeryd
Ledamot : Louise Ahlqvist
Ledamot : Naemi Gustavsson
Suppleant : Irene Jonsson
Kassör : Bo Nilsö
Revisorer : Birgitta Stolzenburg, Christer Eklöf
Revisorsuppleant : Emma From
Valberedning : Lena Sundstrand, Lena Ericsson, Kerstin Eriksson
Instruktörer/Callers :
Arne Johansson
Christer Klangeryd
Bo Nilsö
Fredrik Rosén

Blue Ribbon Squares
Åbylundsgatan 52
582 36 Linköping
Organisations nummer : 802459-9725
Bankgiro nummer : 767-2785