Kontakt

Vill du/ni ha squaredansuppvisning eller ”prova-på” ?
Kontakta oss på : info(at)blueribbonsquares.se (at)=@ pga spam.

Styrelsen 2018

Ordförande : Lena Ericsson
Sekreterare : Christer Klangeryd
Ledamot : Louise Ahlqvist
Ledamot : Eva Dahlgren
Ledamot : Naemi Gustavsson
Suppleant : Irene Jonsson
Suppleant : Jones Desougi
Suppleant : Barbro Rocklin
Kassör : Fredrik Rosén
Revisorer : Birgitta Stolzenburg, Rolf Jonasson
Revisorsuppleant : Emma From
Valberedning : Carina Boberg-Lürén
Instruktörer/Callers :
Arne Johansson
Christer Klangeryd
Bo Nilsö
Fredrik Rosén

Blue Ribbon Squares
Åbylundsgatan 52
582 36 Linköping
Organisations nummer : 802459-9725
Bankgiro nummer : 767-2785