Kontakt

Vill du/ni ha squaredansuppvisning eller ”prova-på” ?
Kontakta oss på : info(at)blueribbonsquares.se (at)=@ pga spam.

Styrelsen 2021

Ordförande: Carina Boberg Lürén
Vice ordförande: Karl-Erik Eriksson
Sekreterare: Carola Nilsö
Ledamot : Louise Ahlqvist
Suppleant: Kerstin Eriksson
Suppleant : Irene Jonsson
Kassör : Bo Nilsö
Revisorer : Birgitta Stolzenburg, Christer Eklöf
Revisorsuppleant : Christer Klangeryd
Valberedning : Lena Sundstrand, Lena Ericsson
Instruktörer/Callers :
Arne Johansson
Christer Klangeryd
Bo Nilsö
Fredrik Rosén

Blue Ribbon Squares
Åbylundsgatan 52
582 36 Linköping
Organisations nummer : 802459-9725
Bankgiro nummer : 767-2785

Uppdaterat: 2021-03-28