Kontakt

Vill du/ni ha squaredansuppvisning eller ”prova-på” ?
Kontakta oss på : info(at)blueribbonsquares.se (at)=@ pga spam.

Styrelsen 2023

Ordförande: Lena Ericsson
Vice ordförande: Louise Ahlqvist
Sekreterare: Carola Nilsö
Kassör: Bo Nilsö
Ledamot: Margareta Ångström
Suppleant: Irene Jonsson

Revisorer: Christer Eklöf, Carina Boberg Lüren
Revisorssuppleant: Christer Klangeryd
Valberedning: Lena Ericsson, Sylvia Sandell
Klubbcaller: Bo Nilsö
Webmaster: Lena Ericsson

Blue Ribbon Squares
Organisations nummer: 802459-9725
Bankgiro nummer: 767-2785